“Projektkontoret styrede os gennem processen med stor forståelse for vores medarbejdere og os ledere. Projektkontoret har skabt klarhed og overblik over afdelingens kompetencegab samt givet medarbejderne en forståelse for kompetenceafklaring og eget kompetencegab.”

Frank Jensen-Maar, Drift- og Vedligeholdelseschef / Campus Service Sund

“Vi havde behov for at få gennemgået vores servicekontrakter. Projektkontoret fulgte os trygt igennem processens mange forskellige faser. Vi har i dag fået forbedret servicekontrakter med større styringsmæssige fordele, bedre økonomi samt bedre leveranceaftaler.”

Frank Jensen-Maar, Drift- og Vedligeholdelseschef / Campus Service Sund

“Projektkontoret har gennemført projekterne og processen med øje for god planlægning, økonomisk overskud og stort overblik over alle faser af projekterne. Vigtigst af alt har dog været, at Projektkontoret har sikret en god relation mellem deltagerne, fået skabt den gode stemning og fået samarbejdet til at løbe gnidningsfrit.”

Bo Ravn Christensen, Styregruppeformand og projektleder / Campus Service Københavns Universitet

“Vi bad Projektkontoret kigge på vores kompetenceudvikling, blandt andet med henblik på en effektivisering. Projektkontoret gjorde kompetenceudvikling af vores pumpehold til noget konkret, noget brugbart og nærværende for medarbejderne og ledelsen. Medarbejderne ved nu konkret hvad de skal kunne og hvad de skal forbedre. Vi ved nu, at medarbejdere som er klædt rigtigt, også er mere effektive og trygge i deres hverdag.”

Gro Heen, Teknisk direktør / Thisted Vand
Projektkontoret har tilrettelagt og gennemført en arbejdsmiljøproces med det formål at forbedre samarbejdsklimaet og –glæden i dele af virksomheden. Vi er nu i proces og kan se de første spæde gevinster af det arbejde, der har krævet indlevelse, struktur og mange samtaler med en håndfuld medarbejdere.
Knud Schousboe, Direktør i Struer Forsyning

Få vores miniguide til kompetenceudvikling

I denne guide vil vi svare på de spørgsmål, som vores kunder typisk har inden, at de oplever den fulde effekt af konkret og deltaljeret kompetenceudvikling.

Bestil her